TOPZORGHOTELS

Topzorghotels is het voormalige SNHZ, Stichting Nederlandse Herstellingsoorden en Zorghotels. Onze  overkoepelende organisatie heeft als doel om de kwaliteit van zorghotels in Nederland te bevorderen en te bewaken.

Het doel van de stichting is: “Het bevorderen van somatische revalidatiezorg en haar kwaliteit in Nederland en het behartigen van de belangen van de door de deelnemers geëxploiteerde herstellingsoorden en zorghotels in het bijzonder.”

Topzorghotels wil haar doel verwezenlijken door:

  • Het stimuleren van de ontwikkeling van kwalitatief hoogstaande somatische revalidatiezorg en herstelzorg.
  • Het bewaken en handhaven van de kwaliteit van de somatische revalidatiezorg in de door de deelnemers geëxploiteerde herstellingsoorden en zorghotels.
  • Kennisdeling, voorlichting aan verwijzers, zorgvragers, en andere geïnteresseerden.Het voeren van overleg met verzekeraars, overheden, en andere relevante organisaties.
Logo Topzorghotels retina

De LRQA-audit en Erkend Topzorghotel Label

Om de kwaliteit van de leden van de stichting te waarborgen is een aantal toelatingseisen van kracht, waaronder de audit.

Deze audit wordt uitgevoerd door een onafhankelijk auditbureau: LRQA (Lloyds Register Quality Assurance) en heeft als doel de kwaliteit van de aangesloten herstel- en zorghotels te beheersen en verder te verbeteren.

 Lees meer over het lidmaatschap en de certificering Erkend Zorghotel >

ONS TEAM VAN EXPERTS

WENDY
DE VOOGT

VOORZITTER
– Merlinde –

YVETTE LIGTVOET

VOORZITTER
– Merlinde –

MARCO
BRISKO

PENNINGMEESTER
– Gouden Leeuw Groep –

FLORUS
VAN DIJK

SECRETARIS
– Gouden Leeuw Groep –

KARIN SARIKAYA-ZOONS

SECRETARIAAT