Terborgseweg 37, 7064AM Silvolde. Postbus 607, 7000AD Doetinchem | +31 (0)6 26 82 19 96 |info@topzorghotels.nl
FAQ items aan het laden...
Keurmerk Erkende Zorghotels2020-01-26T19:09:38+02:00
Logo Topzorghotels retina

WAAROM HET VERSTANDIG IS U TE CERTIFICEREN ALS ZORGHOTEL

Om het begrip zorghotel te beschermen, heeft Topzorghotels de term “Topzorghotels-erkend zorghotel” in het leven geroepen. Om dit label te mogen voeren, moet een zorghotel een strikt certificeringsproces hebben doorlopen. Een Topzorghotels-Erkend Zorghotel voldoet aan hoge eisen en mag, na een toetsing, met trots het “TEZ-Keurmerk” (Topzorghotels Erkend Zorghotel) voeren.

Deze toetsing wordt in de vorm van een audit uitgevoerd door LRQA. De Topzorghotels certificering “Erkend Zorghotel” in combinatie met de LRQA-audit garandeert betrouwbare herstelzorg.

Mede door deze certificering worden Topzorghotels-hotels door de meeste zorgverzekeraars erkend.

DOWNLOAD DE CERTIFICERINGS HANDLEIDING

WAT IS ER BIJZONDER AAN EEN ERKEND ZORGHOTEL?

Bij Erkende Zorghotels kunt u rekenen op zorg & gastvrijheid van de hoogste kwaliteit. De zorg is 24 uur per dag beschikbaar. Topzorghotels Erkende Zorghotels hebben de mens zo hoog in het vaandel staan dat u zich er geen patient voelt maar gast. Het Erkende Zorghotel is er volledig op gericht om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. U verblijft in een gastvrije en comfortabele hotelomgeving, met een gevarieerd scala aan faciliteiten zoals fysiotherapie, wellness, fitness, beautysalon en een restaurant. Hier weet men hoe belangrijk het is dat er ruimte, tijd en aandacht is voor wie u bent. U kunt in een Erkend Zorghotel terecht om te herstellen van een operatie en tegelijkertijd genieten alsof u vakantie heeft. En wilt u echt vakantie vieren met zorg binnen handbereik, dan bent u hier aan het goede adres.

HET ERKEND ZORGHOTEL LABEL

Het toekennen van het label Erkend Zorghotel wordt bepaald aan de hand van de resultaten van een beoordeling (audit) door LRQA, een onafhankelijk beoordelingsbureau met een landelijke spreiding.

Speerpunten in de beoordeling zijn: de kwaliteit, aanbod en beschikbaarheid van de zorg, de hotelkamers en faciliteiten, de werkprocessen, veiligheid en hygiene. Ook wordt er gekeken in welke mate het hotel daadwerkelijk gericht is op de herstellende gast. Alleen zorghotels die een voldoende scoren op elk van deze gebieden mogen het label Erkend Zorghotel voeren.
U vindt dit label op de website van elk zorghotel maar ook bij de ingang van het hotel.

ALS ERKEND ZORGHOTEL IN AANMERKING KOMEN?

Aanmelden

VEELGESTELDE VRAGEN

Wie voert de beoordeling uit?2019-02-24T17:03:57+02:00

Topzorghotels heeft het beoordelingsproces uitbesteed aan een gespecialiseerd onafhankelijk auditbureau: LRQA. Kijk voor meer informatie op de website: www.lrqa.nl

Welke criteria worden getoetst bij de LRQA-beoordeling?2019-02-24T17:04:15+02:00

Het auditreglement en de criteria kunt u opvragen bij LRQA: www.lrqa.nl

Wat zijn de kosten van de LRQA-beoordeling?2019-02-24T17:11:14+02:00

De tarieven van de Topzorghotels-audit kunt u opvragen bij LRQA: www.lrqa.nl

Hoe lang is het LRQA-certificaat geldig?2019-02-24T17:04:49+02:00

Het certificaat is 2 jaar geldig.

Wat moet ik doen als de periode voorbij is?2019-02-24T17:05:13+02:00

LRQA informeert zowel Topzorghotels als het zorghotel uiterlijk drie maanden voor het aflopen van de geldigheidstermijn. Vervolgens wordt in gezamenlijk overleg een planning gemaakt voor het herhalen van de toetsen.

Onlangs zijn wij gestart als zorghotel en wij willen graag toetreden tot de stichting. Waar kan ik mij aanmelden?2019-02-24T17:05:40+02:00

Een zorghotel dient minimaal 12 maanden actief te zijn volgens de definitie van een zorghotel. Indien dat nog niet het geval is maar er wel aan alle eisen van de schriftelijke toets voldoet, dan kan het zorghotel een goedkeurende verklaring aanvragen. Het auditbureau geeft dan een positief advies voor het aspirant-lidmaatschap af aan het bestuur. Binnen 12 maanden dient het zorghotel het certificeringsproces af te ronden, inclusief de praktijktoets.

Ons zorghotel voldoet nog niet aan alle criteria. Kunnen wij dan wel lid worden?2019-02-24T17:06:06+02:00

Nee. Om de kwaliteit van Topzorghotels en haar deelnemers te waarborgen is het label “Erkend Zorghotel” een voorwaarde om lid te worden van de stichting. Voldoet u niet aan de voorwaarden dan dient u deze tekortkomingen op te lossen en vervolgens de LRQA-beoordeling op te starten.

Waar kan ik met klachten terecht?2019-02-24T17:06:26+02:00

Klachten kunnen mondeling of schriftelijk bij LRQA worden ingediend. LRQA zal uw klacht in behandeling nemen, onderzoeken en afhandelen. U wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de uitslag. De doorlooptijd van de afhandeling bedraagt maximaal 4 weken.

Wij zijn het niet eens met de uitslag van de LRQA-beoordeling. Wat kunnen wij doen?2019-02-24T17:07:04+02:00

Een geschil over de uitslag van de LRQA-beoordeling kunt u kenbaar maken bij het auditbureau en het Topzorghotels-bestuur. Zij volgen dan de geschillenprocedure.

Ga naar de bovenkant